Nội dung Ba công khai năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Văn hóa TPHCM

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 05-04-2018

Mời xem chi tiết các nội dung về 3 công khai cụ thể sau: (nội dung chi tiết tại file đính kèm trong từng Ngành/ Chuyên ngành)


* BIỂU MẪU 20 - CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT)

1. Ngành Bảo tàng học

2. Ngành Bảo tồn - Bảo tàng

3. Ngành Quản lý Văn hóa

3.1. Chuyên ngành Biểu diễn Âm nhạc

3.2. Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội

3.3. Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật

4. Ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm

5. Ngành Thông tin - Thư viện

6. Ngành Văn hóa học - Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa

7. Ngành Văn hóa học

8. Ngành Việt Nam học

* BIỂU MẪU 23 - CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018 (Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

* BIỂU MẪU 22 - CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

* BIỂU MẪU 24 - CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Từ khóa: