Biểu mẫu: ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC PHẦN

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 03-09-2020


Mời SV xem chi tiết và tải biểu mẫu dưới đây:

BIỂU MẪU: ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC PHẦN

(Ảnh minh họa)

* Ghi chú:

- Từ năm học 2018 - 2019 cho đến nay, Nhà trường đã đưa hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 vào sử dụng để quản lý các dịch vụ đào tạo. Các nội dung công tác trong phạm vi nhà trường quản lý được thực hiện theo các Quy trình và các biểu mẫu đính kèm trong các quy trình đó. Do vậy, yêu cầu người học cần nắm rõ và thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, quy định và biểu mẫu đã được nhà trường ban hành. 

- Những nội dung do người học thực hiện mà KHÔNG ĐÚNG VỚI QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU DO TRƯỜNG BAN HÀNH đều có thể bị các đơn vị chuyên môn của nhà trường từ chối tiếp nhận và không giải quyết. 

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

Từ khóa: