PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

Địa chỉ:

Cơ sở 1: số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Cơ sở 2: Số 288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email:ktdbclgd@hcmuc.edu.vn

Điện thoại:  Tại cơ sở 1: 0283.5190319; Tại cơ sở 2: 0283.6204375