Tuyển sinh

Tuyển sinh

SINH VIÊN

SINH VIÊN

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Thư viện

Thư viện

Họp sơ kết thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày đăng:05-12-2018 11:12:41 Lượt xem: 415

Kiểm định chất lượng giáo dục Trường là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của nhà trường hiện nay, thể hiện quyết tâm của CC-VC-NLD toàn trường giữ vững uy tín và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM trước người học và toàn xã hội

Xem thêm