Cơ cấu nhân sự Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 06-04-2018


1.  Tiến sĩ Đào Đồng Điện - Phó Trưởng Phòng.

2. Thạc sĩ Tạ Trần Tố Châu - Chuyên viên

3. Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhuận - Chuyên viên

4. Cử nhân Đỗ Thị Phương - Chuyên viên

5. Cử nhân Tôn Long Hạ - Chuyên viên

6. Thạc sĩ Nguyễn Mai Khánh Linh - Chuyên viên

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN