Cơ cấu nhân sự Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 06-04-2018


1. Tiến sĩ Đào Đồng Điện - Phó Trưởng Phòng.

2. Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhuận - Chuyên viên

3. Thạc sĩ Nguyễn Mai Khánh Linh - Chuyên viên

4. Thạc sĩ Ngỗ Thị Lan  Chuyên viên

5. Cử nhân Tôn Long Hạ - Chuyên viên

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN