Lịch tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo năm học 2020 - 2021

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 07-10-2020


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người học và các bên liên quan phản ảnh, liên hệ giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề trong công tác giáo dục của nhà trường và việc sắp xếp thời gian của đơn vị để đón tiếp, tiếp nhận thông tin, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về "Lịch tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo năm học 2020 - 2021", cụ thể:

FILE  THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM

 

* Ghi chú: Các quy trình nghiệp vụ về khiếu nại và tố cáo đã được Phòng KT&ĐBCLGD đăng tải trên website của Phòng (vào website của Phòng/ vào mục Thanh tra nội bộ/ vào Quy trình nghiệp vụ, hoặc vào mục Biểu mẫu để chọn loại văn bản phù hợp)

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

Từ khóa: