Lịch thi kết thúc học phần, Học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Tháng 9, tại Cơ sở 2)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 26-08-2020


MỜI XEM CHI TIẾT LỊCH THI

TẠI ĐÂY

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN