Lịch thi kết thúc học phần - Học kỳ I năm học 2018 - 2019: Thời gian thi - Tháng 10/2018

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 18-10-2018


MỜI XEM CHI TIẾT LỊCH THI SAU ĐÂY

1. Các lớp thi tại Cơ sở 1

2. Các lớp thi tại Cơ sở 2

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCLGD

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN