Thông báo của Cục Quản lý chất lượng về Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 12-05-2020

Ngày 08/5/2020 Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hành Thông báo số 691/TB-QLCL về thông tin Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Trong Thông báo này, Cục Quản lý Chất lượng đã liệt kê danh sách tên các Trường (cơ sở giáo dục) được phép tổ chức thi và chấp chứng chỉ

 


Ngày 08/5/2020 Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hành Thông báo số 691/TB-QLCL về thông tin Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Trong Thông báo này, Cục Quản lý Chất lượng đã liệt kê danh sách tên các Trường (cơ sở giáo dục) được phép tổ chức thi và chấp chứng chỉ:

1. Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh)

2. Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

3. Chứng chỉ bối dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ; chứng chỉ bồi dướng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ

4. Chứng chỉ Tiếng Việt dành cho ngoài nước ngoài

và Phụ lục các mẫu chứng chỉ.

Để nắm rõ nội dung và thông tin của Thông báo này, xin mời xem chi tiết nội dung văn bản được ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY.

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Cập nhật Thông báo

Từ khóa: