Ba công khai năm học 2021 - 2022

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 14-08-2021


NỘI DUNG CÔNG KHAI CHI TIẾT TẠI FILE ĐÍNH KÈM CỤ THỂ DƯỚI ĐÂY:
 

A. BIỂU MẪU 17 - CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT): 

I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY: 

1. Ngành: Thông tin - Thư viện 

2. NgànhBảo tàng học 

3. Ngành: Du lịch

4. Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

4.1. Chuyên ngànhHướng dẫn du lịch

4.2. Chuyên ngành: Quản trị du lịch

5. Ngành: Kinh doanh xuất bản phẩm

6. Ngành: Quản lý văn hóa 

6.1. Chuyên ngành: Quản lý hoạt động văn hóa xã hội

6.2. Chuyên ngành: Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch

6.3. Chuyên ngành: Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật

6.4. Chuyên ngành: Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch

7. Ngành: Văn hóa học 

7.1. Chuyên ngành: Văn hóa Việt Nam

7.2. Chuyên ngành: Công nghiệp Văn hóa

7.3. Chuyên ngành: Truyền thông Văn hóa

8. Ngành: Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam 

II. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC) 

1. Ngành: Thông tin - Thư viện 

2. Ngành: Quản lý Văn hóa 

* Chuyên ngành: Quản lý hoạt động văn hóa xã hội 

III. TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

1. Ngành: Khoa học Thư viện  

2. Ngành: Quản lý Văn hóa 

3. Ngành: Văn hóa học 

B. BIỂU MẪU 18 - CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT) 

C. BIỂU MẪU 19 - CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

D. BIỂU MẪU 20 - CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

E. BIỂU MẪU 21 - CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Cập nhật)

 

 

Từ khóa: