Ba công khai năm học 2023 - 2024

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 10-07-2023


NỘI DUNG CÔNG KHAI CHI TIẾT TẠI FILE ĐÍNH KÈM CỤ THỂ DƯỚI ĐÂY:

A. BIỂU MẪU 17 - CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT): 

I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY: 

1. Ngành: Thông tin - Thư viện 

2. NgànhBảo tàng học 

3. Ngành: Du lịch

4. Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

4.1. Chuyên ngànhHướng dẫn du lịch

4.2. Chuyên ngành: Quản trị lữ hành

5. Ngành: Kinh doanh xuất bản phẩm

6. Ngành: Quản lý văn hóa 

6.1. Chuyên ngành: Quản lý hoạt động văn hóa xã hội

6.2. Chuyên ngành: Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch

6.3. Chuyên ngành: Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật

6.4. Chuyên ngành: Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch

7. Ngành: Văn hóa học 

7.1. Chuyên ngành: Văn hóa Việt Nam

7.2. Chuyên ngành: Công nghiệp Văn hóa

7.3. Chuyên ngành: Truyền thông Văn hóa

8. Ngành: Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam 

II. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC) 

1. Ngành: Thông tin - Thư viện 

2. Ngành: Quản lý Văn hóa 

III. TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

1. Ngành: Khoa học Thư viện  

2. Ngành: Quản lý Văn hóa 

3. Ngành: Văn hóa học 

IV. TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1. Ngành: Quản lý văn hóa

B. BIỂU MẪU 18 - CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

* MỤC C (Biểu mẫu 18): 

1. Ngành: Bảo tàng học

2. Ngành: Thông tin - Thư viện

3. Ngành: Kinh doanh xuất bản phẩm

4. Ngành: Du lịch

5. Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

5.1. Chuyên ngành: Quản trị lữ hành

5.2. Chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch

6. Ngành: Quản lý văn hóa

6.1. Chuyên ngành: Quản lý hoạt động Văn hóa xã hội

6.2. Chuyên ngành: Quản lý Di sản văn hóa và Phát triển du lịch

6.3. Chuyên ngành: Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật

6.4. Chuyên ngành: Tổ chức sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch

7. Ngành: Văn hóa học

7.1. Chuyên ngành: Văn hóa Việt Nam

7.2. Chuyên ngành: Công nghiệp văn hóa

7.3. Chuyên ngành: Truyền thông văn hóa

8. Ngành: Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

C. BIỂU MẪU 19 - CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

D. BIỂU MẪU 20 - CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

E. BIỂU MẪU 21 - CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

 

Từ khóa: