Lịch thi kết thúc học phần - các hình thức thi khác, học kỳ I năm học 2019 - 2020 (Từ 16/10 đến 31/10/2019, tại CS1 và CS2)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 09-10-2019


MỜI SINH VIÊN XEM CHI TIẾT LỊCH THI CỤ THỂ SAU:

LỊCH THI

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCLGD

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN