Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ I (2019-2020)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 11-12-2019


SINH VIÊN/ HỌC VIÊN XEM CHI TIẾT LỊCH THI CÁC LỚP CỤ THỂ DƯỚI ĐÂY (Xem chi tiết trong file đính kèm)

1. Lịch thi kết thúc học phần các lớp Đại học Hệ chsnh quy (Học lại)

 

2. Lịch thi kết thúc học phần các lớp Đại học Hệ Vừa làm vừa học 

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCLGD

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN