Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2018 - 2019, tại 2 cơ sở - Tháng 5/2019

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 22-04-2019


Các lớp thi trong tháng 5/2019

Mời xem chi tiết lịch thi kết thúc học phần HKII (2018-2019) tại 2 cơ sở TẠI ĐÂY 

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN