Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ I năm học 2019 - 2020 (các lớp Đại học Khóa 2019 - 2023)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 20-05-2020


Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ I năm học 2019 - 2020 (các lớp Đại học Khóa 2019 - 2023): tổ chức tại cơ sở 1 và cơ sở 2

MỜI SINH VIÊN XEM CHI TIẾT LỊCH THI TẠI ĐÂY

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN