Lịch thi kết thúc học phần các lớp ĐH hệ chính quy - HKI (2018-2019): Tháng 12/2018 tại 2 cơ sở

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 03-12-2018


MỜI SINH VIÊN XEM CHI TIẾT LỊCH THI CỤ THỂ DƯỚI ĐÂY:

1. Các lớp thi tại Cơ sở 1.

2. Các lớp thi tại Cơ sở 2

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN