Lịch thi kết thúc học phần lần 2, thi bổ sung, thi cải thiện điểm (học kỳ 2 năm học 2019 - 2020): Hình thức thi TỰ LUẬN, tại CS1

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 07-10-2020


Mời sinh viên xem chi tiết lịch thi: TẠI ĐÂY

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN