Lịch thi kết thúc học phần, HK2 năm học 2021-2022, Đơt thu theo yêu cầu/ Tập trung (tại CS1 và CS2)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 27-06-2022


SINH VIÊN XEM CHI TIẾT LỊCH THI 

TẠI ĐÂY

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO ỤC

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN