Lịch thi kết thúc học phần HKII (2018-2019): các hình thức thi khác, tại 2 cơ sở (từ ngày 06/6 đến 28/6/2019)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 21-05-2019


* Ghi chú: Các hình thức thi khác bao gồm: Thực hành, Thuyết trình, Tiểu luận, Vấn đáp...(không phải thi viết và trắc nghiệm)

MỜI SINH VIÊN XEM CHI TIẾT LỊCH THI TẠI CÁC FILE ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY:

1. TẠI CƠ SỞ 1

2. TẠI CƠ SỞ 2

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(THÔNG BÁO)

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN