Lịch thi kết thúc học phần (Thi lại): các lớp thi lại thuộc học kỳ II năm học 2018 - 2019 và Học kỳ I năm học 2019- -2020

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 06-07-2020


MỜI SINH VIÊN XEM CHI TIẾT LỊCH THI CỤ THỂ SAU:

1. LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 - 2019

2. LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN