Tập huấn cán bộ kiểm soát tài liệu để vận hành và kiểm soát QMS ISO 9001: 2015

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 06-08-2018


Ngày 21/5/2018 Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức buổi tập huấn cán bộ kiểm soát tài liệu để vận hành và kiểm soát QMS ISO 9001: 2015. Đây là khóa tập huấn dành cho cán bộ, chuyên viên do các đơn vị trong Nhà trường đề cử, để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tài liệu tại đơn vị mình và phối hợp thực hiện triển khai, kiểm soát tài liệu giữa các đơn vị trong trường, trong quá trình dây dựng và vận hành ISO 9001: 2015. 

Khóa tập huấn được thực hiện với sự tham gia hướng dẫn của hai chuyên gia: ThS. Dương Hoàng Kiệt và ThS. Lê Hoàng Vũ, hiện cùng công tác tại Trung tâm Quản lý Chất lượng, Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm TPHCM. Đây là hai chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn thực hiện việc xây dựng, vận hành và đánh giá tiêu chuẩn ISO tại nhiều trường đại học, cao đẳng trong nhiều năm qua.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, chuyên viên Nhà trường được tiếp cận đầy đủ và chi tiết các thông tin liên quan đến một cán bộ kiểm soát tài liệu trong quy trình xây dựng và vận hành hệ thống ISO 9001: 2015. Ngoài việc tiếp cận lý thuyết, "các cán bộ kiểm soát tài liệu" trong tương lai này còn được trực tiếp thực hành xây dựng, kiểm soát tài liệu của đơn vị mình dựa trên nội dung về chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị đã được Nhà trường ban hành.

Kết thúc buổi tập huấn, các chuyên gia đã đánh giá cao sự chủ động của các cán bộ, chuyên viên tham dự, trong tiếp cận các nội dung liên quan đến một cán bộ kiểm soát tài liệu trong quy trình xây dựng và vận hành ISO 9001: 2015. Đây là một kết quả rất đáng được ghi nhận và đặt ra nhiều kỳ vọng cho việc hoàn thành và đạt hiệu quả chuỗi công việc chung mà sắp tới từng đơn vị và cả trường phải thực hiện. Bởi vì, Cán bộ kiểm soát tài liệu được xác định là đóng một vai trò cực kỳ quan trọng để triển khai, đôn đốc thực hiện, theo dõi, kiểm soát và lưu hồ sơ mình chứng một cách khoa học để phục vụ cho ISO và các hoạt động nhằm tiến tới kiểm định Trường trong tương lai.

* Một số hình ảnh tại buổi tập huấn Cán bộ kiểm soát tài liệu:

Tin: Tôn Long Hạ

Ảnh: Đào Đồng Điện, Tôn Long Hạ

Từ khóa: