Trường Đại học Văn hóa TPHCM bước đầu khởi động đánh giá và kiểm định các chương trình đào tạo

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 19-10-2020


Sáng ngày 04/9/2020, Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã khởi động cho tiến trình tổ chức kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. Theo đó, 03 chương trình đào tạo các ngành, gồm ngành Quản lý văn hóa, ngành Văn hóa học và ngành Thông tin - Thư viện được chọn để thực hiện kiểm định chất lượng trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2021. Các chương trình đào những ngành còn lại dự kiến sẽ được nhà trường xây dựng kế hoạch và thực hiện trong giai đoạn từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2025. Năm 2025 cũng là mốc thời gian được Bộ giáo dục và Đào tạo quy định, bắt buộc các cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện xong việc tự đánh giá, đánh giá ngoài và đạt chuẩn chất lượng các chương trình đào tạo.

Tháng 4/2020 vừa qua, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự nhận được giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo Thông tư 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là tiền đề quan trọng và là cơ sở vô cùng vững chắc, để tiến hành kiểm định các chương trình đào tạo bậc đại học của nhà trường hiện nay.

Việc tiến hành kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo bậc đại học còn nhằm mục tiêu để nhà trường đánh giá và xác định những thế mạnh của mình trong công tác giáo dục và đào tạo. Từ đó, định hướng về việc xem xét mở thêm các ngành đào tạo mới trong tương lai, đáp ứng được các điều kiện vốn có của nhà trường và nhu cầu của xã hội. Ngoài ra, việc triển khai kiểm định và đạt chuẩn chất lượng các chương trình đào tạo bậc đại học còn nhằm phục vụ cho việc tiến tới kiểm định các chương trình đào tạo bậc thạc sĩ hiện có của nhà trường và định hướng mở đào tạo bậc tiến sĩ đã được trường xác định trong thời gian sắp tới.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia tư vấn về đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo đã đánh giá cao các chương trình đào tạo mà nhà trường xác định tiến hành kiểm định chất lượng lần này. Cũng theo các chuyên gia tư vấn, các chương trình đào tạo này của nhà trường, hoàn toàn phù hợp và đạt được những yêu cầu căn bản nhất của Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Dự kiến, đến cuối tháng 7/2021, Trường đại học Văn hóa TPHCM sẽ hoàn thành bước tự đánh giá ba chương trình đào tạo này và tiến tới là hoàn thành các thủ tục để đánh giá ngoài và được công nhận đạt chuẩn chất lượng chương trình đào tạo vào cuối năm 2021.

* Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Tin và ảnh: Tôn Long Hạ (P.KT&ĐBCLGD)

Từ khóa: