Lịch thi kết thúc học phần - Tháng 11/2018 (các hình thức thi Thực hành, Vấn đáp, Thuyết trình, Tiểu luận)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 05-11-2018


MỜI SINH VIÊN XEM CHI TIẾT LỊCH THI:

1. Tại Cơ sở 1

2. Tại Cơ sở 2

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCLGD

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN