Lịch thi kết thúc học phần, đợt thi theo yêu cầu (Học kỳ II năm học 2021-2022), tại cơ sở 1 và 2: CÁC HÌNH THỨC THI KHÁC

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 17-05-2022


Mời sinh viên xem chi tiết và dowload lịch thi

TẠI ĐÂY

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN