Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ II (2018 - 2019) - hình thức thi Tự luận - các lớp thi từ ngày 03 đến 29/52019

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 26-04-2019


Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ II (2018 - 2019)- hình thức thi Tự luận - các lớp thi từ ngày 03 đến 29/5/2019

Mời sinh viên xe chi tiết lịch thi TẠI ĐÂY

 

PHÒNG KT&ĐBCLGD

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN