Lịch thi kết thúc học phần HKI (2019-2020): Hình thức thi Thực hành, tại CS1 (Từ 23 đến 27/12/2019)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 18-12-2019


Lịch thi kết thúc học phần HKI (2019-2020): Hình thức thi Thực hành, tại CS1 (Từ 23 đến 27/12/2019)

Sinh viên xem chi tiết lịch thi TẠI ĐÂY

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN