Lịch thi kết thúc học phần HKI (2020-2021) các lớp Đại học năm thứ Nhất: hình thức thi Viết và các hình thức thi khác (Tại CS1 và CS2)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 03-12-2020


MỜI SINH VIÊN XEM CHI TIẾT LỊCH THI CỤ THỂ TRONG CÁC FILE ĐÍNH KÈM SAU ĐÂY:

1. Hình thức thi viết, các lớp thi tại Cơ sở 1

2. Hình thức thi viết, các lớp thi tại Cơ sở 2

3. Các hình thức thi khác, các lớp thi tại Cơ sở 1

4. Các hình thức thi khác, các lớp thi tại Cơ sở 2

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN