Họp sơ kết thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 05-12-2018

Kiểm định chất lượng giáo dục Trường là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của nhà trường hiện nay, thể hiện quyết tâm của CC-VC-NLD toàn trường giữ vững uy tín và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM trước người học và toàn xã hội


Sáng ngày 04/12/2018, tại phòng họp B101, đã diễn ra cuộc họp sơ kết thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục. Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng – Hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng, PGS.TS. Lâm Nhân – Phó hiệu trưởng, phó chủ tịch hội đồng, TS. Lê Thị Thanh Thủy – Phó hiệu trưởng, phó chủ tịch thường trực hội đồng, TS. Đào Đồng Điện – thư kí hội đồng, cùng các thầy, cô là trưởng và thư kí các nhóm công tác chuyên trách. Đại diện chuyên gia tư vấn có thầy Lê Hoàng Vũ – Trung tâm Quản lí chất lượng, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm.

Tại cuộc họp, Hội đồng tự đánh giá đã sơ kết tiến độ thực hiện Kế hoạch số 81/KH-ĐHVHHCM ngày 30/7/2018 về việc Tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường giai đoạn 2014 – 2018 theo Thông tư 12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề ra phương án thực hiện kế hoạch giai đoạn cuối. Phát biểu chỉ đạo, PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng nhấn mạnh: Kiểm định chất lượng giáo dục Trường là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của nhà trường hiện nay, thể hiện quyết tâm của CC-VC-NLD toàn trường giữ vững uy tín và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM trước người học và toàn xã hội. Hội đồng đã cùng với chuyên gia tư vấn phân tích một cách chi tiết những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tự đánh giá chất lượng vừa qua, từ đó đề ra giải pháp khắc phục. Kết thúc cuộc họp, các thành viên hội đồng và các nhóm công tác chuyên trách cùng thể hiện quyết tâm hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo đúng kế hoạch đã đề ra vào tháng 12/2018.

Bài: Đào Đồng Điện

Ảnh: Tôn Long Hạ

P.KTĐBCLGD

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN