Khảo sát công tác đảm bảo chất lượng tại các phòng – ban chức năng, chuẩn bị tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 03-09-2020


Theo Kế hoạch số 81/KH-ĐHVHHCM ngày 30/7/2018 về việc tự đánh giá CLGD Trường, ngày 02/8/2018, Hội đồng tự đánh giá đã dành trọn một ngày để tiến hành ra soát toàn bộ hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường. Thông qua các cuộc phỏng vấn đối với các đơn vị chức năng, chuyên gia tư vấn và các nhóm công tác chuyên trách đã có được cái nhìn tổng quan về công tác đảm bảo chất lượng của Trường giai đoạn 2014- 2018. Đây là những thông tin quan trọng phục vụ cho công việc triển khai tự đánh giá Trường với mục tiêu hoàn thành vào tháng 12/2018. 
 
Một số hình ảnh buổi làm việc của chuyên gia và các nhóm công tác chuyên trách
 
 
 
 
 
Tin: Đào Đồng Điện - Ảnh: Tôn Long Hạ
(Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN