Danh sách các Chương trình đào tạo đã hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước (Cập nhật đến ngày 31/8/2022)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 16-09-2022


Ngày 12/9/2022 trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý chất lượng đã công bố "Danh sách các Chương trình đào tạo đã hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước (Cập nhật đến ngày 31/8/2022)". Cụ thể gồm có 805 chương tình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học của 127 Trường đại học và Học viện trong cả nước. Trong đó, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh có 03 chương trình đào tạo trình độ đại học, các ngành Quản lý văn hóa, Thông tin - Thư viện, Văn hóa học.

Danh sách cụ thể - xem TẠI ĐÂY

* Ghi chú:

- 03 chương trình đào của Trường Đại học Văn hóa TPHCM tại số 123 trong danh sách (Thứ tự các Trường Đại học và Học viện)

- Nguồn dẫn thông tin danh sách cập nhật: 

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/Default.aspx?ItemID=8117

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Cập nhật ngày 16/9/2022

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN