Lịch thi kết thúc học phần các lớp ĐH và CĐ hệ chính quy, học kỳ II năm học 2017 - 2018 (tại cả 2 cơ sở)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 17-04-2018

Lịch thi kết thúc học phần các lớp ĐH và CĐ hệ chính quy, học kỳ II năm học 2017 - 2018 (tại cả 2 cơ sở)


* Mời sinh viên xem chi tiết lịch thi trong File đính kèm TẠI ĐÂY

* Ghi chú: Trong file lịch thi này có đầy đủ nội dung thi của các lớp tại cơ sở 1 và cơ sở 2

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN