Lịch thi kết thúc học phần HKII (2018-2019): hình thức thi viết, tại 2 cơ sở (từ ngày 17/6 đến 26/6/2019)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 24-06-2019


 

MỜI SINH VIÊN XEM CHI TIẾT LỊCH THI TRONG FILE ĐÍNH KÈM SAU ĐÂY:

1. TẠI CƠ SỞ 1

2. TẠI CƠ SỞ 2

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN