Lịch thi kết thúc học phần, lần 2, học kỳ II năm học 2019 - 2020: Các hình thức thi khác (không phải tự luận) - Tại CS1 và CS2

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 07-10-2020


Mời sinh viên xem chi tiết lịch thi: TẠI ĐÂY

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN