Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (2019-2020), hình thức thi Tự luận - Tại Cơ sở 2, từ 06/7 đến 10/7/2020

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 06-07-2020


* Thời gian và địa điểm thi: Tại Cơ sở 2, từ 06/7 đến 10/7/2020

MỜI SINH VIÊN XEM CHI TIẾT LỊCH THI TẠI ĐÂY

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN